Privacy verklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe Verkoopgeluk uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Dit kan onder meer uw naam, contactgegevens, geboortedatum, adres en andere informatie zijn die relevant is voor onze producten of diensten.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om:

  • Persoonlijke coaching te bieden die aansluit bij uw behoeften.
  • (Online) diensten en producten aan te kunnen bieden.
  • Contact met u op te nemen en afspraken te plannen.
  • Onze diensten te verbeteren op basis van feedback die u mogelijk verstrekt.
  • Voor het informeren over nieuwe diensten of wijzigingen binnen een dienst.
  • Voor het personaliseren en afstemmen van nieuwsbrieven en andere e-mails.
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen en vereisten.

Contactformulieren

Op onze website vindt u de contactformulieren:

  • Algemeen contactformulier waarmee bezoekers vragen of opmerkingen kunnen versturen.
  • Een nieuwsbriefformulier voor inschrijving van de maandelijkse nieuwsbrief.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of wijziging. We hanteren beveiligingsprotocollen en -maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard.

Delen van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden. Wij kunnen echter externe dienstverleners inschakelen die namens ons handelen en die toegang hebben tot uw gegevens om de diensten te leveren die u van ons vraagt. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen uw gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet of zoals vereist door de wet.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen of als u vragen hebt over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Raadpleeg regelmatig deze verklaring om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via Verkoopgeluk – Monique@verkoopgeluk.nl of tel 06-43727952.